ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسین قانع

لغت‌نامه دهخدا

حسین قانع. [ ح ُ س َ ن ِ ن ِ ] (اِخ ) میر خدا حسین متخلص به قانع معلم محمد بابربن واجد علی شاه بود و در 1294 هَ . ق . درگذشت . دیوان شعر به فارسی دارد. (هدیة العارفین ج 1 ص 329).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ