ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسین ثمر

لغت‌نامه دهخدا

حسین ثمر. [ ح ُ س َ ن ِ ث َ م َ ] (اِخ ) (میرزا محمد...) شاعر است و ثمر تخلص دارد و دیوانش چاپ شده است . (ذریعه ج 9 ص 184).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ