ترجمه مقاله

حسوة

لغت‌نامه دهخدا

حسوة. [ ح َس ْ وَ ] (ع اِ) یک بار آشامیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
ترجمه مقاله