ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن

لغت‌نامه دهخدا

حسن . [ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن علی بن محمد طائی . رجوع به حسن مرسی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ