ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن کاتب

لغت‌نامه دهخدا

حسن کاتب . [ ح َ س َ ن ِ ت ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن حسن بن ابن محمد حمدون بغدادی ، معروف به ابن حمدون و ملقب به تاج الدین (547-608 هَ . ق .). او راست : «اخبار الشعرا». (هدیة العارفین ج 1 ص 280).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ