ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن مهلبی

لغت‌نامه دهخدا

حسن مهلبی . [ ح َ س َ ن ِ م ُ هََل ْ ل َ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی حلبی مهلبی . او راست : «الانوار البدریة» و در آن شبهات یوسف بن مخزوم قدری واسطی متکلم که در آغاز قرن هشتم هجری میزیست رد نموده است . و آن را در 6 جمادی الاَّخرة 840 هَ . ق . به دستور ابن فهد حلی تألیف کرده است . (ذریعه ج 2 ص 419).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ