ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

حسن مازندرانی

لغت‌نامه دهخدا

حسن مازندرانی . [ ح َ س َ ن ِ زَ دَ ] (اِخ ) وی علاءالدین امام الملحدین را در 653 هَ . ق . بکشت ، و خورشاه حسن را به قصاص پدر بکشت . (تاریخ گزیده ٔ چ 1 ص 526) (حبیب السیر).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما