ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن ضیائی

لغت‌نامه دهخدا

حسن ضیائی . [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) شاعر ترک . پسر عبداﷲ موستاری . درگذشته ٔ 972 هَ . ق . دیوان ترکی دارد. (هدیةالعارفین ج 1 ص 290).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ