ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن آباد

لغت‌نامه دهخدا

حسن آباد. [ ح َ س َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سعیدآباد بخش مرکزی شهرستان سعیدآباد. در شمال راه مالرو ناصریه - سعیدآباد،25 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ