ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن آباد گله

لغت‌نامه دهخدا

حسن آباد گله . [ ح َ س َ دِ گ َل ْ ل ِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان قزوین در 15هزارگزی جنوب خاوری قزوین .جلگه و معتدل است . 180 تن سکنه ٔ شیعه ٔ ترک زبان دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات ، بنشن ، پنبه ، چغندرقند و تاکستان است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ