ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن آباد معزی

لغت‌نامه دهخدا

حسن آباد معزی . [ ح َ س َ دِ م ُ ع ِ ز ز ] (اِخ ) دهی است از دهستان بالا شهرستان اردستان در هشت هزارگزی باختر اردستان و هشت هزارگزی باختر راه اردستان به اصفهان . کوهستانی و معتدل و سکنه ٔ آن 113 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات و تره بار است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 10).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ