ترجمه مقاله

حسنوی

لغت‌نامه دهخدا

حسنوی . [ ح َ ن َ وی ] (ع ص نسبی ) نسبت است به حسنویة. (سمعانی ).
ترجمه مقاله