ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسلی

لغت‌نامه دهخدا

حسلی . [ ح ِ ] (اِخ ) منسوب به حِسل ، بطنی از مازن . (سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ