ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسة

لغت‌نامه دهخدا

حسة. [ ح ِس ْ س َ ] (اِخ ) نام وادی است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ