ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

حسام الدین مازندرانی

لغت‌نامه دهخدا

حسام الدین مازندرانی . [ ح ُ مُدْ دی ن ِ زَ دَ ] (اِخ ) محمدصالح بن احمد. وی داماد ملا محمدتقی مجلسی است . او راست : شرح زبدةالاصول ، و شرح معالم الاصول ، و شرح من لایحضره الفقیه و حاشیه بر شرح لمعه . و او از دختر مجلسی چند پسر داشت : 1- آقاهادی معروف به مترجم . 2- نورالدین محمد. 3- محمدسعید متخلص به اشرف مازندرانی . 4- ملا عبدالباقی . 5- ملا حسنعلی . 6- ملا محمدحسین . (نجوم السماء ص 106). وی در 1073 هَ . ق . اجازه ای به ملا محمدحسین بن حیدرعلی شوشتری داده و در 1086 هَ . ق . درگذشته است . (ذریعه ج 1 ص 99).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما