ترجمه مقاله

حر عاملی

لغت‌نامه دهخدا

حر عاملی . [ ح ُرْ رِ م ِ ] (اِخ ) محمدبن حسن بن علی بن حسین مشغری . در 8 رجب 1033 هَ . ق . در مشغر جبل عامل متولد گردید و تا سن چهل سالگی در کشور سوریه و جبل عامل نزد استادان شیعی تعلیم یافت و دو بار به حج رفت و سپس به عراق و خراسان رهسپارگردید، و به منصب شیخ الاسلامی و قاضی القضاتی مشهد منصوب شد، و دو بار نیز از اینجا به حج رفت . و در اصفهان مورد احترام محمدباقر مجلسی و شاه صفوی قرار گرفت .او راست : اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات . الاثنی عشریة فی ردالصوفیة. الاجازات . احوال الصحابة. اربعین حدیث . ارجوزه ای در ارث . ارجوزه ای در زکات . ارجوزه ای در هندسه . امل الاَّمل فی علماء جبل عامل که در 1302 هَ . ق . در تهران بچاپ سنگ و بار دیگر در 1306 هَ . ق . چاپ شده است ، و در آن 209 تن از علماء معرفی شده اند. تذکرةالمتبحرین فی ترجمةالعلماء المتأخرین که مانند ذیل برای فهرست شیخ طوسی نگاشته و در آن یکهزار و صدو ده تن و یکهزار و پانصد و هفده کتاب معرفی شده است . بدایةالهدایة که ملخص «هدایةالامة» است ، و این منتخب از «وسائل الشیعة» است . تفصیل وسائل الشیعة که به وسائل معروف است . وی در این کتاب همه ٔ اخباری را که در قرن چهارم در کتب سته ٔ شیعه گرد آمده بود یکجا گرد آورد و روایاتی بسیار برآنها افزود، و تا کنون سه مرتبه چاپ شده است . التنبیه فی التنزیه . تواترالقرآن . الجواهر السنیة، در احادیث قدسی . دیوان شعر در بیست هزار بیت . صحیفه ٔ ثانیه ، ذیل صحیفه ٔ سجادیه است . الفصول المهمة. الفوائد الطوسیة. کشف التعمیه . وفات شیخ حر در 11 رمضان 1104 هَ. ق . در مشهد واقع شد و در صحن امام هشتم شیعه نزدیک در مدرسه ٔ میرزا جعفر مدفون گشت . (از روضات ص 644) (از سلافةالعصر ص 367) (از ذریعه ) (از ریحانة الادب ).
ترجمه مقاله