ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حرقوة

لغت‌نامه دهخدا

حرقوة. [ ح َ ق ُ وَ ] (ع اِ) اعلای کام از حلق . (منتهی الارب ). بالای لهات . بالای لهات از حلق . || استخوان سر سُرین . (منتهی الارب ). حرقفه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ