ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حرفاء

لغت‌نامه دهخدا

حرفاء. [ ح ُ رَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ حریف . (زمخشری ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ