ترجمه مقاله

حرجف

لغت‌نامه دهخدا

حرجف . [ ح َ ج َ ] (ع ص ، اِ) باد سردکه تند وزد. باد سرد. ج ، حَراجِف . (مهذب الاسماء).
ترجمه مقاله