ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حرامی

لغت‌نامه دهخدا

حرامی . [ ح َ ] (اِخ ) قاسم بن علی بن محمدبن عثمان حریری . صاحب مقامات است و از اهل میشان بصره است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ