ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حرامی

لغت‌نامه دهخدا

حرامی . [ ح َ ] (ص نسبی ) منسوب به جد اعلی ، یعنی حرام انصاری . (سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ