ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حرامی

لغت‌نامه دهخدا

حرامی . [ ح َ ] (حامص ) حرمت . ناروائی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ