ترجمه مقاله

حرالعاملی

لغت‌نامه دهخدا

حرالعاملی . [ ح ُرْ رُل ْ م ِ ] (اِخ ) رجوع به حر عاملی شود.
ترجمه مقاله