ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حدورة

لغت‌نامه دهخدا

حدورة. [ ح َ رَ ] (ع مص ) فربه شدن . ضخم شدن . (زوزنی ). || روان کردن چشم اشک را. (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ