ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حدود

لغت‌نامه دهخدا

حدود. [ ح َ ] (اِخ ) (یوم ...) از ایام عرب . رجوع به یوم حدود شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ