ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

حدقة

لغت‌نامه دهخدا

حدقة. [ ح َ ق َ ] (ع اِ) کاسه ٔ چشم . (آنندراج ). رجوع به حَدَقة شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما