ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حدرد

لغت‌نامه دهخدا

حدرد. [ ح َ رَ ] (ع ص ) کوتاه بالا. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ