ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حدة

لغت‌نامه دهخدا

حدة. [ ح ِ دَ ] (ع مص ) (از «وح د») حِدَت . تنهائی . تنها بودن . یگانه بودن . یگانه شدن . (تاج المصادر). وحدت . و از آن است : علیحدة. یکتا و تنها ماندن . (منتهی الارب ). فعله من ذات حدته و علی ذات حدته و من ذی حدته ؛ یعنی از رای و دانش خود کرد آنرا. یقال : اعطِ کل واحد منهم علی حدة؛ ای علی حیاله و الهاء عوض عن الواو. (منتهی الارب ). یقال : بقی علی حدته ؛ ای متمیزاً عن غیره . (المنجد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ