ترجمه مقاله

حداه

لغت‌نامه دهخدا

حداه . [ ح َ ] (ع اِ) یکی حداء. و رجوع به حداة شود.
ترجمه مقاله