ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حدال

لغت‌نامه دهخدا

حدال .[ ح ُ ] (ع ص ) املس . هموار: قوس حدال ؛ کمانی که یکی از سرهای برگشته ٔ آن راست شده باشد. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ