ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حدال

لغت‌نامه دهخدا

حدال . [ ح ُ ] (اِخ ) شعبه ای از قبیله ٔ حنیکة منشعب از بنی اشعر. (تاریخ قم ص 283). بنوحدال یا بنوحدالة قبیله ای است . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ