ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حداره

لغت‌نامه دهخدا

حداره . [ ح َ رَ ] (اِخ ) نام نهری است در اندلس که از شهر غرناطه میگذرد و اندلسیان آنرا هَدَرَّه خوانند. (معجم البلدان ) (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ