ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حجل

لغت‌نامه دهخدا

حجل . [ ح َ ج َ ] (اِخ ) بنده ای است مر بنی مازن را. (منتهی الارب ). شاعری مولی بنی مازن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ