ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حجر

لغت‌نامه دهخدا

حجر. (اِخ ) هجری . رجوع به حجربن ابی العنبس اصفهانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ