ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حجاج ابوحدود

لغت‌نامه دهخدا

حجاج ابوحدود.[ ح َج ْ جا اَ ؟ ] (اِخ ) رجوع به حجاج بن عمرو شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ