ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حتیره

لغت‌نامه دهخدا

حتیره . [ ح َ رَ ] (ع اِ) مهمانی بنای نو. حُترَه . وکیره . || بوریاکوبی . (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ