ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حتش

لغت‌نامه دهخدا

حتش . [ ح َ ت َ ] (اِخ ) موضعی است به سمرقند. و از آنجاست ، احمدبن محمدبن عبدالجلیل حتشی . (تاج العروس ) (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ