ترجمه مقاله

حبی

لغت‌نامه دهخدا

حبی . [ ] (اِخ ) بنت خلیل بن حبشیةبن سلول . مادر عبدمناف جد رسول اکرم (ص ). رجوع به مجمل التواریخ ص 227 شود.
ترجمه مقاله