ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبیب

لغت‌نامه دهخدا

حبیب . [ ح َ ] (اِخ ) ابن سلمة. رجوع به حبیب بن مسلمة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ