ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبیب

لغت‌نامه دهخدا

حبیب . [ ح َ ] (اِخ ) ابن ذهب القاری .وی از مردم شام و صحابی است . (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ