ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبیب

لغت‌نامه دهخدا

حبیب . [ ح َ ] (اِخ ) ابن ثابت . رجوع به حبیب بن ابی ثابت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ