ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبک

لغت‌نامه دهخدا

حبک . [ ح َ ] (ع مص ) تیز دادن . گوزیدن . || حبک در بیع؛ رد کردن آن . || حبک ثوب ؛ نیکو بافتن جامه را. نیک بافتن . (تاج المصادر بیهقی ). || بستن . || استوار و نیکو کردن هر چیزی . استوار کردن . (مهذب الاسماء) (تاج المصادر بیهقی ). || گردن زدن . || بریدن .بریدن گردن . رجوع به ذیل قوامیس دزی ج 1 ص 246 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ