ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبة

لغت‌نامه دهخدا

حبة. [ ح َب ْ ب َ ] (اِخ ) ابن حابس تمیمی . ابن ابی عاصم او را چنین یاد کرده و روایتی از او از پیغمبر نقل کرده . ولیکن صحیح حَیّة است . (الاصابة ج 2 ص 74). رجوع به حبةبن عابس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ