ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حباق

لغت‌نامه دهخدا

حباق . [ ح ُ / ح ِ ] (اِخ ) نام پدر بطنی از تمیم . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ