ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حایضة

لغت‌نامه دهخدا

حایضة. [ ی ِ ض َ ] (ع ص ) آنکه او را حیض افتاده باشد. حایض . (منتهی الارب ) (صراح ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ