ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حالتی

لغت‌نامه دهخدا

حالتی . [ ل َ ] (اِخ ) عبداﷲبن صنوبر قاضی . یکی از شعرای عثمانی در مائه ٔ یازدهم هجری ، از اهالی ایلیجه ٔ کوستندیل از روم ایلی . (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ