ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حارث

لغت‌نامه دهخدا

حارث . [ رِ ] (اِخ ) ابن عباس . محدث است و از او روایت شده است که ابومسهر را گفت هیچکس شناسی که امر دین امت نگاه دارد. ابومسهر گفت جز جوانی که در ناحیه ٔ مشرق است کس نشناسم و مقصود او از این جوان احمدبن حنبل بود. رجوع به تهذیب تاریخ کبیرابن عساکر چ شام سنه ٔ 1331 ج 3 ص 446 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ