ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حاذة

لغت‌نامه دهخدا

حاذة. [ ذَ ] (ع اِ) نام درختی است . (یکی حاذ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ