ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حاجی نجیب بزاز

لغت‌نامه دهخدا

حاجی نجیب بزاز. [ن َ ب ِ ب َ ] (اِخ ) از بزرگان و ریش سفیدان زمان شیخ صدرالدین پسر شیخ صفی الدین ، و از پیروان اوست . شیخ صدرالدین او را با پیره احمد باقلانی بنصیحت و ترک محاربت پیش تولیان فرستاد. رجوع به حبط ج 2 ص 327 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ