ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حاجی علی پیاده

لغت‌نامه دهخدا

حاجی علی پیاده . [ ع َ دَ / دِ ] (اِخ ) از کسان و ملازمان میرزا یادگار محمد بود و در آن شب که سلطان حسین میرزا بر میرزا یادگار چیره شد و او را گرفتار کردند، حاجی علی پیاده نیز گرفتار شد. رجوع به حبط ج 2 ص 255 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ